Noc kostelů v katedrále Božského Spasitele v Ostravě 2013


Křesťanksé vánoce 2013 Ostrava, 60kB

Schola, scholička

scholička katedrála Božského Spasitele

Schola, scholička – co vlastně toto slovo vyjadřuje, co znamená ?

Schola Cantorum - latinsky – „Škola pěvců“. Kdysi dávno tímto názvem označována část chrámové lodi v blízkosti presbytáře, která byla o pár schodů zvýšena a kde měli své místo zpěváci.

Dnes se takto nazývá skupina zpěváků, která při obřadech zpívá bohoslužebné texty sama nebo zpívá střídavě se shromážděním.

Scholička při katedrále Božského Spasitele je skupinka mladších děvčat složená ze zpěváčků, hudebníčků, která doprovází svým zpěvem mši svatou. A to mši dětskou, kterou slavíme v katedrále v pátek v 17 hod. Zkoušky probíhají v tentýž den v 16 hod. na faře. Přichází zde 6-7 děvčat ve věkovém rozmezí 7-12let. Není nás mnoho, a proto jsme opravdu rádi, když nás podpoří také děvčata starší 13-19 let, která tak vlastně mohou předávat i své zkušenosti, postřehy z „velké scholy.“ Jsme sice dívčí složení, ale vůbec se nebráníme „klučičímu osazenstvu.“

scholička katedrála Božského Spasitele

Zodpovědna za scholičku je čerstvá čtyřicátnice Martina, která sice až tak nerozumí těm různým háčkům a fajfkám na pěti řádcích ( noty), ale miluje hudbu, zpěv, ve kterém je možnost přiblížit se Bohu a předat tak toto poselství i dále. Na nástroj –kytaru nás doprovází milá, laskavá Jitka. Také děvčata se ráda zapojí hrou na flétnu, dřívka, tamburínu, ale třeba i na africký bubínek – djembe.

Náš repertoár tvoří převážně písně ze zpěvníků - Zpíváme si písničku I. II. III. IV. ale také zpěvníkčy Hosana I. II. a určitě mnoha lidem známá - Koinonia.

A co je posláním scholičky?

Společným cílem naší scholičky a určitě i ostatních schol v chrámech - je přiblížit se našemu Pánu svými písněmi. Být s ním ve spojení, v rozhovoru prostřednictvím zpěvu, hudby.

scholička katedrála Božského Spasitele

Už ve 4. století svatý Augustin napsal: 

"Kdo zpívá, dvakrát se modlí."

Modlitba je setkání s Bohem. Avšak i v písních Boha chválíme, oslavujeme, děkujeme mu, prosíme. radujeme se. Pro mnohé z nás je právě toto „blízký, nejbližší“ způsob modlitby, jak komunikovat s Pánem.

„Hudba poskytuje možnost, jak vyjádřit všechno, co prožíváme, co cítíme.“

A tak bychom rádi pozvali i Tebe..

Zpíváš rád? Chceš poznat nové kamarády?

Pak neváhej a přijď mezi nás.

Budeme se těšit a čekat na Tebe.

Svatá Cecílie, patronko duchovní hudby, muzikantů (varhaníků), zpěváků, básníků, Tebe prosíme, oroduj za nás, abychom uměli správně vyjádřit svými písněmi, jak si opravdu vážíme toho velikého daru, kterého se nám dostalo. Hřivny našeho hlasu - hlasu, který patří jen „Jemu“ – našemu Bohu.

„Hrajte na housle, kytaru, flétnu, hrajte na harfu, bubny, citeru. Hrajte k oslavě jména Ježíš“

Podívejte se na několik fotografií scholičky z vystoupení během noci kostelů 27.5.2011

Vystoupení scholičky na Noci kostelůTOPlist