Noc kostelů 2015 v kostele sv. Václava a kostele sv. Josefa v Ostravě. Farnost Moravská Ostrava.


Křesťanksé vánoce 2015 Ostrava, 60kB

Oprava a rekonstrukce katedrály Božského Spasitele

V letošním roce se začne s generální opravou naší katedrály.

Čeho se oprava a rekonstrukce bude týkat

Exteriér: oprava střechy lodi a věží, krovů, sousoší mezi věžemi, oprava oken a dveří a nová fasáda

Interiér: nová podlaha, oprava lavic, nová elektroinstalace, nové topení do lavic – pod sedátka, doplnění osvětlení, výmalba. V bočních lodích bude instalována expozice o naší diecézi a při hlavním vchodě v bočních průchodech bude vybudováno hygienické zázemí (WC) pro účastníky bohoslužeb a návštěvníky kostela. Křestní kaple bude změněna na eucharistickou kapli se svatostánkem a možností adorace Nejsvětější Svátosti přes den. Mariánský oltář P. Marie Lurdské bude umístěn na místo dnešního oltáře se svatostánkem.

Finanční zajištění Celkové náklady jsou vyčísleny na 60 miliónů korun. Regionální rada Moravskoslezsko schválila dotaci ve výši 31 448 798, 54 Kč. Dále je podána žádost na dotaci 9 miliónů Kč z Fondu Přeshraniční spolupráce ČR-PR. Zbývajících 20 miliónů bude poskytnuto ze sbírek a darů a také z finančních náhrad, které uhradí diecéze z majetkového narovnání se státem.

Uzavření katedrály Další důležitou skutečností je, že během oprav musí být katedrála uzavřená pro veřejnost. Bohoslužby – mše sv., křty, pohřby, svatby se přesunou do kostela sv. Václava. Se zahájením oprav se počítá od července 2014 do března 2015. Postup prací ukáže, zda je tento termín reálný. Je proto možné, že se opravy protáhnou na celý rok, takže by katedrála byla znovu otevřená od července 2015.


Oprava katedrály říjen 2014
Oprava katedrály září 2014

Video: Oprava katedrály Božského Spasitele listopad 2014

Video: Začínáme stěhovat mobiliář - září 2014

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Václava zůstane stejný jako v katedrále.

  • Mše sv. v neděli: 7.30, 9.30, (od září i v 11) a v 19 hod.
  • Mše sv. pondělí – sobota (kromě pátku): 7.30, 18 hod.
  • Mše sv. v pátek: 7.30, 17 hod.
Podrobné informace ZDE


TOPlist Podpora