KŘESŤANSKÉ VÁNOCE 2019Křesťanské vánoce 2019 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Farnost Moravská Ostrava.

Advent

Advent (z lat. adventus příchod) je začátek liturgického roku a přípravou na Vánoce. V teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času.

Advent začíná první nedělí adventní - 1.prosince. Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera.

Podrobnosti o adventu najdete zde.

Roráty

Roráty představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu. Pro roráty je typické střídání chorálního zpěvu a menzurálních písní coby komentáře chorálního téma. Roráty zpíváme každé ráno v rámci ranní mše svaté v 7.30 hod.

Adventní a vánoční programy

Přehled všech mší sv. je uveden zde.


1.12.2019 neděle
7.30
Mše sv.
9.30
Mše sv. - žehnání adventních věnců. Při první neděli adventní společně zahájíme novou liturgickou dobu.Fotografie ze svěcení adventních věnců 2019.
Návod na výrobu adventního věnce
19.00
Mše sv.


3.12.2019 úterý
6.30
Společná modlitba ranních chval v eucharistické kapli. Po ranních chválách modlitba růžence v hlavní lodi.
7.30
Mše sv.


5.12.2019 čtvrtek
16.00
Svatomikulášský večer pro děti. V 16.00 hod. bude v katedrále Božského Spasitele mše sv., po ní příjde sv. Mikuláš s dárky a pak bude krátké setkání na faře. Fotografie ze Svatomikulášského večera 2019

10.12.2019 úterý
6.30
Společná modlitba ranních chval v eucharistické kapli. Po ranních chválách modlitba růžence v hlavní lodi.
7.30
Mše sv.
8.30
Otevření betléma s novými pohyblivými figurkami.


12.12.2019 čtvrtek
19.00
Adventní koncert Armády ČR


13.12.2019 pátek
20.00
Gospelové vánoce14.12.2019 sobota
8.30
Stavění vánočních stromků.

17.12.2019 úterý
6.30
Společná modlitba ranních chval v eucharistické kapli. Po ranních chválách modlitba růžence v hlavní lodi.
7.30
Mše sv.
22.12.2019 neděle
7.30
Mše svatá.
09.30
Mše svatá. Skauti přinesou Betlémské světlo , které si mohou zájemci odnést. Fotografie z 2018.
Podrobnosti o Betlémském světle na webu cirkev.cz
19.00
Mše sv.24.12.2019 úterý
ŠTĚDRÝ DEN
Den rodinného společenství
04.30
Tradiční výšlap na haldu EMA, roráty a montáž betléma u křížku. Fotografie: Štědrý den ráno na EMĚ 24.12.2018

7.30
Mše svatá adventní.
13.30
Otevření katedrály - možnost prohlídky betléma.
14.00
Zdobení vánočního stromku dětmi. Děti si mohou nazdobit v katedrále „svůj“ stromeček anděly, které si během adventu doma vyrobí.
14.30
Modlitba růžence za naše rodiny.
15.00
Vánočni mše sv.pro rodiny. Děti uvedou pásmo o narození Páně. Po mši sv. požehnání svící k stědrovečerní večeři. Přijďte s dětmi prožít sváteční podvečer, prohlédnout si vyzdobenou katedrálu a zamyslet se nad smyslem vánoc.
24.00
Půlnoční pontifikální mše sv.- hlavní celebrant otec biskup František; zazní Česká mše půlnoční od Jakuba Jana Ryby (1765 – 1815), zpívá Moravský komorní sbor, řídí Jiří Šrámek, na varhany hraje Lukáš Kubenka.

25.12.2019 úterý
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Zasvěcený svátek
Hod Boží vánoční
1. svátek vánoční
7.30
Mše svatá
9.30
Pontifikální mše sv. s udělením apoštolského požehnání, hlavní celebrant o. biskup František; zpívá sbor katedrály, řídí Lukáš Kubenka.
13.00
- 18.00 možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma Betlém s pohyblivými figurkami
19.00
Mše svatá

26.12.2019 čtvrtek
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
7.30
Mše svatá
9.30
Mše svatá
13.00
- 18.00 možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma (betlém s pohyblivými figurkami)

Večerní mše sv. není!

29.12.2019 neděle
SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
7.30
Mše svatá.
9.30
Mše svatá pro rodiny s dětmi.
14.00
-16.00 možnost prohlídky betléma v katedrále (betlém s pohyblivými figurkami)
19.00
Mše svatá

31.12.2019 úterý
SV. SILVESTRA I., PAPEŽE
Poslední den občanského roku.
15.00
Mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do nového roku, hlavní celebrant o. biskup František - po mši sv. statistika farnosti Moravská Ostrava, výstav Nejsvětější Svátosti, Te Deum a svátostné požehnání.1.1.2020 středa
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, P. MARIE
Zasvěcený svátek
Nový rok 2020
Oktáv Narození Páně
Světový den modliteb za mír.
7.30
Mše svatá
9.30
Pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František,
14.00
- 16.00 Možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma (betlém s pohyblivými figurkami)
19.00
Mše svatá3.1.2019 pátek
Nejsvětějšího jména Ježíš
První pátek v měsíci
7.30
Mše sv., výstav Nejsvětější Svátosti a svátostné požehnání.
15.30
Výstav Nejsvětější Svátosti, adorace a příležitost k sv. smíření.
16.30
Společné zakončení adorace a svátostné požehnání.
17.00
Mše sv.


5.1.2020 neděle
2. Neděle po Narození Páně
7.30
Mše sv.
9.30
Mše sv. pro rodiny s udílením svátosti křtu dětem.
14.00
-17.00 Možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma.
16.00
Společné zpívání koled. Zpívání koled k Vánocům patří.
19.00
Latinská mše sv. z vigilie slavnosti Zjevení Páně.


6.1.2019 pondělí
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Tří Králů
Doporučený zasvěcený svátek
7.30
Mše sv.
18.00
Pontifikální mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla, hlavní celebrant o. biskup František.


12.1.2020 neděle
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
Končí doba vánoční
7.30
Mše sv.
9.30
Mše sv. pro rodiny.
19.00
Mše svatá.


Tříkrálová sbírka
Ve dnech 1. až 14. ledna bude probíhat Tříkrálová sbírka Charity České republiky. V katedrále bude pokladnička, do které může přispět každý.TOPlist